World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All
Medical Articles
Nov24
नाम आणि आरोग्यसेवा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
नाम आणि आरोग्यसेवा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

ज्या ज्या गोष्टी आपण नामविस्मरणात करतो, त्या त्या आपल्याला आपल्या अंतरात्म्यापासून म्हणजेच सत्यापासून परावृत्त करतात आणि दूर लोटतात!

आरोग्याच्या बाबतीत देखील हे खरे आहे. ज्या आरोग्यकेंद्रांमध्ये, दवाखान्यांमध्ये, इस्पितळामध्ये नामस्मरण असते ती अमृतत्वाची तीर्थे बनतात आणि नामस्मरणाच्या अभावी दु:साध्य अस्वस्थतेची डबकी बनतात.


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (3419)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive