World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All
Medical Articles
Nov26
विश्वास: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
विश्वास: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

आपण सारे; पुन्हा पुन्हा चैतन्याच्या विस्मृतीत जातो आणि इंद्रियगम्य भूलभूलैय्यात अडकत राहतो, हरवत राहतो आणि चैतन्याला पारखे होतो.

दृश्य विश्वाच्या आकर्षणाचा जोर इतका जबरदस्त असतो की आपली धाव आपोआप चैतन्याच्या विरुद्ध दिशेला वळते! साहजिकच आपण भलतीकडेच भरकटत जातो! परिणामी; आपली अस्वस्थता काही केल्या कमी होत नाही आणि पूर्णत्व, सार्थकता आणि समाधान आपल्यापासून दूरच राहतात!

पण; काळजी करण्याचे कारण नाही. आपल्या इच्छे-अनिच्छेपलिकडे; विश्वास अविश्वासाच्या पलीकडे; विश्वचैतन्याची जननी आपल्याला चैतन्यामृतपान करवीत आणि करीत राहणांर आहे. आपल्याकडून नामस्मरण आणि स्वधर्मपालन करवीत आहे आणि करविणार आहे. सदिच्छा, सत्संकल्प, सत्प्रेरणा, सत्बुद्धी, सद्भावना, सद्वासना, सदाचार यांनी आपले व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवन भरून टाकीत आहे आणि टाकणार आहे.

ह्यावर "अंधच" नव्हे; तर "डोळस" विश्वास देखील ठेवला नाही तरीही त्याचा अनुभव येतो आहे आणि येत राहणार आहे.


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (3156)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive