World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All
Medical Articles
Jul20
नामस्मरण आणि पतीपत्नी डॉ. श्रीनिवास कशाळी
नामस्मरण आणि पतीपत्नी डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

अहंकारानमुळे पतीपत्नी भांडतात आणि भांडत राहतात.

पण गुरुकृपेने लाभलेल्या नामाने तेच पती आणि पत्नी नामस्मरण करता करता हळू हळू अहंकारावर मात करून एकमेकांशी एकरूप होतात.

प्रत्येक पतीपत्नीमध्ये अशा दैवी प्रणयाचा अंश असतोच. नामस्मरणाने तोच दैवी आणि उदात्त अंश फुलतो आणि पूर्णत्वाकडे जातो!!


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (1503)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive