World's first medical networking and resource portal

Articles
Category : All
Medical Articles
Apr19
नामाचा महिमा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर
नामाचा महिमा: डॉ. श्रीनिवास कशाळीकर

श्रीराम समर्थ!
स्वत:ला सुधारणे म्हणजे नेमके काय? ते कसे शक्य होईल? सुधारणे म्हणजे दोष काढणे म्हणावे तर आपल्यातले हजारो दोष आपल्याला दिसत देखील नाहीत आणि दिसले तर त्यांचे मूळ उपटून काढू म्हणता काढता येत नाही!

सद्गुरू कृपेने; झालेल्या अभ्यासातून आणि आलेल्या अनुभवातून हळु हळु माझी पक्की खात्री होत चालली आहे की; स्वत:ला सुधारणे आणि जगाला सुधारणे ह्या दोन्ही बाबी भिन्न भासल्या तरी वास्तविक भिन्न नाहीत आणि त्या नामस्मरणात अंतर्भूत आहेत.


Category (Psychology, Stress & Mental Health)  |   Views (3580)  |  User Rating
Rate It


Browse Archive